Tjänster

Som konsult representerar Mialead AB uppdragsgivarens företag. Det kan innefatta att hitta och kontakta nya kunder  och/eller bearbeta redan befintliga kunder för nya affärer. Uppdraget kan även avse att förbättra kundfokus genom att uppdatera befintliga eller nya kundregister och sammanställa kundinformation.

Du som kund kan välja på några olika sätt att använda vår kompetens. Läs mer under våra olika tjänster eller kontakta oss så får ni veta mer om hur vi kan arbeta med ditt företag.