Genom detta abonnemang får kunden via Mialead AB nya kontakter till sitt företag.

Leverantören förmedlar två kvalificerade kontakter i månaden. Kontakter som förmedlas är avsedda för att skapa nya affärsmöjligheter till kunden.

Här får du som företag nya kontakter till ditt företag. Kontakterna som förmedlas är avsedda att skapa nya affärsmöjligheter.

Kontakta oss för mer information.