Som konsult representerar Mialead AB uppdragsgivarens företag.

Det kan innefatta att hitta och kontakta nya kunder åt uppdragsgivaren för affärsmöjligheter och/eller bearbeta redan befintliga kunder för nya affärer. Uppdraget kan även avse att förbättra kundfokus genom att uppdatera befintliga eller nya kundregister och sammanställa kundinformation. Avtalet kan vara per timme eller per uppdrag.

Kontakta oss för mer information.