ELMIA SUBCONTRACTOR

ELMIA SUBCONTRACTOR

Tillsammans med KG Fridman representerar vi ett antal utländska företag inom finmekanik. Elmia är en fantastisk mötesplats för underleverantörer till industrin.